Vrácení zboží


Jak odstoupit od kupní smlouvy?

Pokud jste spotřebitel, můžete ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Oznámení o  odstoupení od kupní smlouvy nám v této lhůtě musíte odeslat.
Do balíčku s vráceným zbožím vložte doklad o koupi a průvodní dopis, v němž nám sdělíte, že jste odstoupili od kupní smlouvy, a číslo účtu, na který žádáte zaslat peněžní prostředky. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář:


Kupující
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:

Prodávající
MARTIN AUTA s.r.o.
Jaselská 2942/31
746 01 Opava – Předměstí
IČO 28590741

Adresa pro zaslání tohoto formuláře:
MARTIN AUTA s.r.o.
Písková 596/14
747 07 Opava – Jaktař


Odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……………………… jsem si prostřednictvím vašeho internetového obchodu objednal zboží ………………………………………………………………………………………… dle objednávky č. …………………… Zásilku se zbožím jsem převzal dne ………………………… Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o zaslání peněžních prostředků poskytnutých prodávajícímu na můj bankovní účet č. ……………………/………


V ……………………… dne …………………………………


S pozdravem
……………………………

(podpis kupujícího)


Příloha: doklad o koupi - ……………………………………………………………… 
Kam zboží zaslat?

Zboží, které chcete vrátit, nám můžete zaslat

    - na adresu
        MARTIN AUTA s. r. o.
        Písková 569/14
        747 07 Opava - Jaktař

    - na pobočku Zásilkovny ID: 5730
        BARVY-LAKY KOMPLET
        Bochenkova 2578/2
        746 01 Opava
K odeslání zásilky použijte náš email auto.martin@seznam.cz a telefon 776 273 359. 


V této kategorii nejsou žádné výrobky.